Združené tlačoviny

Združené tlačoviny

Príklad 5/1

Produkčná spoločnosť Jell J.I. spol. s r.o. objednáva výrobu stolového kalendára, VARIO špirálová väzba,
kalendárové pozadie v tvare „A“. Formát kalendára 300 × 145 mm, papier pre obálku ONL 170 g/m2 kartón,
kalendárium 30 listov papier BO 80 g/m2. Obálka plnofarebná, kalendárium dvojfarebné (čierna, modrá 299),
tlač na spadávku. Náklad 15 000 ks. Obe zákazky spojte na TH. Vypracujte maketu vyradenia a montážny
plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/2

Vydavateľstvo SPN – Mladé letá s.r.o. objednáva výrobu Pozvánky na vernisáž a Záložky do knihy.
Pozvánka má formát 210 × 105 mm, záložka 40 × 170 mm, papier na obe tlačoviny ONM 350 g/m2.
Farebnosť pozvánky 2 + 2 (čierna, cyan), farebnosť záložky 4 + 4, tlač na spadávku. Náklad záložiek je
2 500 ks. Náklad pozvánky je 500 ks. Obe zákazky spojte na TH. Vypracujte montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.

Príklad 5/3

Spoločnosť Reduta objednáva výrobu Vstupeniek na koncert v hodnote 25,– €, náklad 5000 ks a Vstupeniek
na koncert v hodnote 35,– €, náklad 5000 ks. Vstupenky majú formát 210 × 55 mm, papier na obe vstupenky
je ONL 150 g/m2. Vstupenky sú tlačené plnofarebne 4 + 0, tlač na spadávku. Obe vstupenky spojte na TH.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/4

Vydavateľstvo Príroda s.r.o. objednáva výrobu Obalu so záložkou a Vizitiek. Obal so záložkou má 5 mm
chrbát a dve chlopne – spodnú a bočnú, ktoré vytvárajú zámok. Vizitky sú jedného druhu pre vydavateľstvo,
bez mena. Zložený obal so záložkou má formát 217 × 307 mm, vizitky 90 × 50 mm, papier na obe tlačoviny
ONM 350 g/m2. Náklad obalu so záložkou je 300 ks a vizitiek 1 200 ks. Obe tlačoviny sú tlačené plnofarebne
4 + 4. Obal so záložkou je tlačený na spadávku. Vizitky sú tlačené bez spadávky na rozrez. Obe tlačoviny
spojte na TH. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/5

Veľkoobchod KON-RAD s.r.o. objednáva výrobu samoprepisu Obalovej návratky a Tovarovej návratky.
Formát obalovej návratky je 147 × 266 mm, formát tovarovej návratky je 148 × 210 mm. Papier na obe
tlačoviny je samoprepis CFB 53 g/m2. Náklad oboch tlačovín je 3 000 ks. Obe tlačoviny sú tlačené 1 + 0, bez
spadávky. Knihárske spracovanie návratiek je lepenie do blokov po 100 listoch. Obe tlačoviny spojte na TH.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/6

Spoločnosť D.I. Seven, a.s. objednáva výrobu blokov Prevzatie služby a Motorové vozidlá. Formát A4.
Papier na obe tlačoviny je BO 80 g/m2. Náklad oboch tlačovín je 1 000 ks. Obe tlačoviny sú tlačené 1 + 1
(oranžová 021), bez spadávky na obrátku. Knihárske spracovanie listov je lepenie do blokov po 100 listoch.
Obe tlačoviny spojte na TH. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/7

Produkčná spoločnosť KAT, s.r.o. objednáva výrobu dvoch druhov Kartičiek Akcia č. 1 a Akcia č. 2.
Náklad každej samolepky 1 000 ks. Formát Akcia č. 1 – 180 × 44 mm, formát Akcia č. 2 – 90 × 44 mm.
Tlač so spadávkou, farebnosť 2 + 2 (pantone 732 a oranžová 021), papier kartón BO 250 g/m2. Vypracujte
montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/8

Produkčná spoločnosť SAVANA, s.r.o. objednáva výrobu dvoch druhov Samolepiek. Náklad každej
samolepky 3 000 ks. Formát samolepky č. 1 – 250 × 130 mm, formát samolepky č. 2 – 150 × 130 mm. Tlač so
spadávkou, farebnosť 1 + 0 (červená 186), papier samolepiaci NL 105 g/m2, splitovaný. Vypracujte montážny
plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/9

Vydavateľstvo Elita, s.r.o. objednáva výrobu Taxi blokov. Bloky pozostávajú z obalu a 50 číslovaných
dvojlistov, vytlačených na samoprepisovacom papieri. Náklad blokov 1 000 ks. Formát obálky –
300 × 70 mm, formát bloku – 150 × 70 mm. Tlač bez spadávky, farebnosť obálky 1 + 0 (modrá 300), blok
1 + 0 (čierna). Papier na obálku kartón BO 250 g/m2, vyradiť na rozrez. Papier na blok samoprepis
CFB 53 g/m2, vyradiť na rozrez. Väzba V3. Prvý list samoprepisu perforovaný, aby sa dal odtrhnúť ako
doklad o zaplatení. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/10

Poisťovacia spoločnosť R + V spol. s r.o. objednáva výrobu brožúry Celoročné poistenie v zahraničí.
Formát brožúry – 210 × 100 mm, väzba V3, náklad 5 000 ks. Papier pre obálku ONL 170 g/m2 kartón.
Farebnosť obálky 4 + 3 na spadávku. Blok je tlačený bez spadávky a pozostáva zo 4 listov, papiera
ONL 115 g/m2, farebnosť 2 + 2 (čierna a modrá 293), ďalej 2 listov kartónu BO 250 g/m2, farebnosť
2 + 2 (čierna a modrá 293) a 6 listov samoprepisu CFB 53 g/m2, farebnosť 1 + 0 (čierna). Vypracujte montážny
plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 5/11

Štátna školská inšpekcia objednáva výrobu učebného dokumentu Model sebahodnotenia práce školy
– šanón. Šanón pozostáva z 3 pracovných zošitov väzby V1. Formát zošitov je A4, väzba V1 s uškami.
Celkový náklad šanónov a pracovných zošitov je 1 500 ks. Farebnosť polepu šanóna 4 + 0, tlač so spadávkou.
Farebnosť obálok pracovných zošitov 4 + 0, tlač so spadávkou. Farebnosť blokov 2 + 2 (čierna, azúrová),
tlač bez spadávky. Papier na polep 115 g/m2. Obálka pracovných zošitov kartón ONL 250 g/m2. Zlúčiť tlač
prvej a druhej obálky na jednom TH. Tretiu obálku tlačiť v dvojprodukcii. Papier na blok pracovných zošitov
BO 80 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.