Úvodné ustanovenia

FORMÁTY PAPIERA

Základné formáty normalizovaných radov

Formáty 4A0, 4B0 sa používajú zriedkavo.

ROZMERY OBÁLOK – formát DL, C6, C5, B6, B5, …

Najzákladnejšie obálky, do ktorých sa bežne vloží nezložený papier rovnakého formátu, sa označujú
písmenom C. Teda do obálky C5 sa bez problémov vloží papier A5 alebo zložený papier formátu A4 (pozrieť
sa môžete aj na veľkosti rôznych formátov papiera).

Úzke, alebo širokouhlé obálky sa používajú, keď prekladáme papier na tretiny (teda zložíme ho z hornej
aj spodnej strany). Najbežnejšia je obálka DL, do ktorej pohodlne vložíme takto zložený papier formátu A4.
Obálky označené písmenom B sú o niečo väčšie než obálky označené písmenom C.

Obálky, do ktorých sa vloží štandardizovaný neposkladaný resp. poskladaný hárok papiera, sú označované
písmenom C. To znamená, že do obálky formátu C5 môžeme vložiť hárok papiera formátu A5, alebo zložený
formát papiera A4.

Prehľad tých najdôležitejších uvádza nasledujúca tabuľka.

Formáty obálok

Technická špecifikácia vybraných hárkových tlačových strojov

Technická špecifikácia vybraných kotúčových tlačových strojov

* maximálny dosiahnutý čistý formát na výšku zložky v čistom formáte je 279 mm

KNIŽNÉ VÄZBY

Zošitová brožúra (V1) – knižné zložky sú vložené do seba a do obálky, v chrbáte sú zošité drôtom
a orezané na troch stranách súčasne s obálkou.
Týmto spôsobom sa najčastejšie spracúvajú časopisy alebo aj iné publikácie menšieho rozsahu.
Norma dovoľuje maximálne 128 strán pri použití papiera plošnej hmotnosti do 60 g/m2 a 96 strán pri
použití hrubšieho papiera.

Lepená brožúra (V2) – jednotlivé listy alebo dvojlisty spojené v chrbáte špeciálnym lepidlom sú zavesené
do papierovej alebo laminovanej obálky a spolu s obálkou orezané.
Odchýlky:
a) zlepený knižný blok sa oreže, a potom zavesí do obálky, z ktorej vyčnievajú okraje (V2a),
b) knižný blok má predsádku, po zlepení chrbáta sa blok oreže a predsádkou prilepí na obálku – podlepí sa
(V2b),
c) knižný blok spojený s obálkou sa v chrbáte prelepí pásikom plátna prehnutým na prednú a zadnú stranu
obálky (V2c),
d) lepená brožúra zo zložiek neorezaných ani v chrbáte ani po stranách (V2d).
Lepenou väzbou sa spracúvajú knihy, ktorých upotrebiteľnosť (životnosť) je krátkodobá, napr. katalógy,
kalendáre, cestovné poriadky, učebnice na jeden školský rok a pod.
Vývojom vhodných lepidiel sa lepené väzby uplatňujú čoraz častejšie.
Norma obmedzuje rozsah do 400 strán pri použití papiera plošnej hmotnosti do 50 g/m2 a do 320 strán pri
použití hrubšieho papiera.

Bloková brožúra (V3) – knižný blok je zhora šitý drôtom, zavesený do obálky a orezaný.
Odchýlky:
a) zošitý a orezaný knižný blok zavesený do obálky s okrajmi (V3a),
b) knižný blok zošitý s obálkou a chrbát knihy prelepený plátnom (V3b).
Norma obmedzuje rozsah do 400 strán pri použití papiera plošnej hmotnosti do 50 g/m2 a do 320 strán pri
použití hrubšieho papiera.
Tento druh väzby sa používa na nenáročné knihy, najmä však na rôzne správy, cenníky a pod. Po
zdokonalení lepených väzieb sa tento druh väzby používa menej.

Šitá brožúra (V4) – knižný blok je v chrbáte zošitý niťami, zaglejený a zavesený alebo podlepený do
obálky, a potom spoločne s obálkou orezaný.
Odchýlky:
a) knižný blok orezaný, a potom zavesený do obálky s okrajmi (V4a),
b) zošitý knižný blok s predsádkami podlepený do obálky a orezaný (V4b).
Norma dovoľuje rozsah 900 strán pri použití papiera plošnej hmotnosti do 50 g/m2 a 800 strán pri použití
hrubšieho papiera.
Tento druh väzby sa po zavedení lepenej väzby používa už len zriedkavo.

Polotuhá väzba (V5) – na knižný blok s predsádkou v chrbáte zošitý niťou, alebo lepený, prilepí sa
potiahnutá predná a zadná doska a chrbát sa prelepí (lemuje) plátnom. Kniha sa potom na troch stranách
oreže aj s doskami. Norma dovoľuje počet strán ako na V3.
Tento druh väzby sa používa na lacnejšie detské knihy alebo učebnice.

Detské skladačky – leporelá (V6). Jednotlivé diely lepenkových listov sa spoja za sebou plátnom, a potom
sa prelepia potlačeným poťahom alebo sa spoja v chrbáte (V6a). Leporelá patria do skupiny polotuhých
väzieb.

Tuhé väzby sa delia na tri druhy a líšia sa od seba doskami, ktoré sú poloplátenné, celoplátenné a z plastov.
Knižný blok sa spracúva rovnako. Na prvú a poslednú zložku sa nalepí predsádka. Zložky sa poznášajú,
zošijú (na gázu), chrbáty knižného bloku sa potom zagleja, blok sa oreže, vrchné strany prednej a zadnej
predsádky sa natrú lepidlom a blok sa podlepí do dosák.

Poloplátenná väzba (V7) má dosky v chrbáte spojené plátnom. Na prednú aj na zadnú dosku je nalepený
polep s tlačou alebo z ozdobného papiera.

Celoplátenná väzba (V8) má celé dosky z jedného kusa plátna. Namiesto plátna možno použiť laminovaný
polep (V8a) alebo len papierový (V8b).

Väzba s doskami z platov (V9), najčastejšie z PVC. Dosky sú vystužené tvrdou fóliou – vložkou. Keď sú
dosky bez tvrdej vložky, je to väzba V9a.
Na všetky tri druhy tuhých väzieb norma dovoľuje 1400 strán, pri použití papiera plošnej hmotnosti do
50 g/m2 a 800 strán pri použití hrubšieho papiera. Tuhé väzby sa používajú na všetky náročné a hodnotné
knihy.
Dosky z plastov sa používajú na kalendáre, slovníky a technické príručky, najmä na také, na ktorých sa pri
používaní môžu dosky znečistiť. Výhodou týchto dosák je ich umývateľnosť.