Noviny a časopisy

Jednolistové tlačoviny

Ofsetová tlač – Noviny a časopisy

Príklad 3/1

Produkčná spoločnosť FORZA, a.s. objednáva výrobu Programového bulletinu. Náklad 5 000 ks, formát
publikácie A6, počet strán bloku 64, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok 1 + 1, tlač so spadávkou.
Tlač obálka na obrátku, blok na obracač. Papier na obálku ONL 170 g/m2
, papier na blok BO 80 g/m2
. Väzba
V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/2

STU, študijné oddelenie, objednáva výrobu Študijného programu. Náklad 1 000 ks, formát publikácie A5,
bez spadávky, počet strán bloku 96, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 2 + 0 (čierna + oranžová 021), blok
1 + 1. Tlač obálky jednostranne v štvorprodukcii, blok na obracač. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier
na blok BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.

Príklad 3/3

Vydavateľstvo Proxima Print s.r.o. objednáva výrobu publikácie Chémia – Pracovný zošit. Náklad
1 500 ks, formát publikácie 200 × 270 mm, bez spadávky, počet strán bloku 144, obálka 4 strany. Farebnosť
obálky 4 + 4, blok 1 + 1. Tlač obálky na obrátku, blok na obracač. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier
na blok BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.

Príklad 3/4

Produkčná spoločnosť Fo Art, s.r.o. objednáva výrobu katalógu Fórum architektúry. Náklad 2 000 ks,
formát publikácie A4, bez spadávky, počet strán bloku 24, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok
2 + 2 (čierna, modrá 279). Tlač obálka na obrátku, blok L +R. Papier na obálku ONL 170 g/m2, papier na blok
ONL 135 g/m2. Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/5

Produkčná spoločnosť Proxima Print s.r.o. objednáva výrobu publikácie Hygiena potravín. Náklad 800 ks,
formát publikácie 170 × 240 mm, bez spadávky, počet strán bloku 288, obálka 4 strany. Farebnosť obálky
4 + 4, blok 1 + 1. Tlač obálky na obrátku, blok na obracač. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier na blok
BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/6

Spoločnosť Alica Dórová – Aldo, s.r.o. objednáva výrobu Festivalového katalógu. Náklad 1 100 ks, formát
publikácie 220 × 210 mm, so spadávkou, počet strán bloku 108, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 0, blok
4 + 4. Tlač obálky jednostranne, blok L +R. Papier na obálku ONM 250 g/m2, papier na blok ONM 130 g/m2.
Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/7

Magic Show – Peter Šesták objednáva výrobu Katalógu kúzelníka. Náklad 500 ks, formát katalógu
210 × 148 mm. Tlač so spadávkou, počet strán bloku 12, bez obálky. Farebnosť 4 + 4. Tlač L+R. Papier
ONL 170 g/m2. Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/8

Produkčná spoločnosť Fo Art, s.r.o. objednáva výrobu Omaľovánky. Náklad 3 000 ks, formát publikácie
A5, bez spadávky, počet strán bloku 32, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok 4 + 4. Tlač obálka
na preklop v štvorprodukcii. Papier na obálku ONL 150 g/m2, papier na blok BO 120 g/m2. Väzba V1.
Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/9

Štátna školská inšpekcia objednáva výrobu publikácie Správa o stave školstva. Náklad 1 800 ks, formát
publikácie A4, bez spadávky, počet strán bloku 324, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 0, blok 2 + 2
(čierna, modrá 279). Tlač obálky L + R, blok 2 + 2, L + R. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier na blok
BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/10

SAIA, n.o. objednáva výrobu bulletinu Štipendiá a granty. Náklad 2 600 ks, formát publikácie
210 × 148 mm, bez spadávky, počet strán bloku 136, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok 1 + 1. Tlač
obálky v dvojprodukcii na preklop, blok 1 + 1, na obracač. Papier na obálku ONL 200 g/m2, papier na blok
BO 80 g/m2. Väzba V4. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/11

Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, s.r.o. objednáva výrobu publikácie Diktáty pre 1. ročník. Náklad
2 000 ks, formát publikácie A5, bez spadávky, počet strán bloku 80, obálka 4 strany. Farebnosť obálky
4 + 4, blok 1 + 1. Tlač obálka na obrátku v štvorprodukcii. Papier na obálku ONL 200 g/m2, papier na blok
BO 80 g/m2. Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/12

Ministerstvo dopravy a spojov SR objednáva výrobu publikácie Eurofondy pomáhajú našej histórii.
Náklad 3 000 ks, formát publikácie 210 × 210 mm, tlač so spadávkou, počet strán bloku 128, obálka
4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok 4 + 4. Tlač obálka na obrátku v dvojprodukcii. Papier na obálku
ONL 300 g/m2, papier na blok BO 135 g/m2. Väzba V4. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/13

Vydavateľstvo IURA s.r.o. objednáva výrobu publikácie Manažment. Náklad 2 500 ks, formát publikácie
A4, bez spadávky, počet strán bloku 320, obálka 4 strany. Farebnosť obálky 4 + 4, blok 1 + 1. Tlač obálky
na obrátku, blok L + R. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier na blok BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte
maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/14

Vydavateľstvo LOGIK s.r.o. objednáva výrobu Krížoviek. Náklad 10 000 ks, formát krížoviek A5,
tlačiť so spadávkou, počet strán bloku 64, obálka je súčasťou bloku. Farebnosť 4 + 4. Tlač L + R. Papier
BO 70 g/m2. Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/15

Vydavateľstvo IURA s.r.o. objednáva výrobu publikácie Podnikové hospodárstvo – Pracovný zošit. Náklad
3 000 ks, formát publikácie A4, bez spadávky, počet strán bloku 256, obálka 4 strany. Farebnosť obálky
4 + 0, blok 1 + 1. Tlač obálky v dvojprodukcii, blok L + R. Papier na obálku ONL 250 g/m2, papier na blok
BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/16

Vydavateľstvo SPN – Mladé letá, s.r.o. objednáva výrobu Omaľovánky. Náklad 5 000 ks, formát A4, bez
spadávky, počet strán bloku 16. Obálka je súčasťou bloku. Farebnosť 4 + 4. Tlač L + R. Papier BO 120 g/m2.
Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/17

Vydavateľstvo Proxima Print s.r.o. objednáva výrobu publikácie Matematika – Pracovný zošit.
Náklad 850 ks, formát publikácie 148 × 210 mm, bez spadávky, počet strán bloku 192, obálka 4 strany.
Farebnosť obálky 4 + 4, blok 1 + 1. Tlač obálky na obrátku v štvorprodukcii, blok L + R. Papier na obálku
ONL 250 g/m2, papier na blok BO 80 g/m2. Väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/18

VÚC Bratislavský samosprávny kraj objednáva výrobu publikácie 365 dní na župe. Náklad 5 000 ks,
formát publikácie 210 × 210 mm, väzba V1. Počet strán bloku 28, obálka 4 strany. Farebnosť obálky
4 + 0, blok 4 + 4, všetko na spadávku. Tlač obálky jednostranne v dvojprodukcii, blok L + R. Papier na
obálku ONM 250 g/m2, papier na blok ONM 150 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 3/19

Ministerstvo dopravy a spojov SR objednáva výrobu Program rozvoja bývania 1998 – 2018. Náklad
3 000 ks, formát publikácie 200 × 200 mm, väzba V2. Počet strán bloku 48, obálka 4 strany. Farebnosť
obálky 4 + 0, blok 4 + 4, všetko na spadávku. Tlač obálky jednostranne, blok L + R. Papier na obálku
ONM 250 g/m2, papier na blok ONM 135 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.

Príklad 3/20

Slovenské národné múzeum objednáva výrobu publikácie Ako sa meral čas. Náklad 500 ks, formát
publikácie 210 × 250 mm, väzba V4. Počet strán bloku 192, obálka 4 strany so záložkami. Farebnosť
obálky 4 + 0, blok plnofarebný, všetko na spadávku. Tlač obálky jednostranne, blok L + R. Papier na obálku
ONM 350 g/m2, papier na blok ONM 135 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.

Príklad 3/21

Vydavateľstvo Davay, s.r.o. objednáva výrobu Katalógu Tatramat. Náklad 5 000 ks, formát katalógu
210 × 210 mm, bez spadávky, počet strán bloku 24, obálka je vyradená z tlačového hárku. Farebnosť
4 + 4. Papier ONL 150 g/m2. Väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.