Knihy

Jednolistové tlačoviny

Skladanie kníh, novín a časopisov

Šitie kníh

Lepenie kníh

Príklad 4/1

Vydavateľstvo Ekonóm objednáva výrobu publikácie Metódy a techniky analýzy. Formát publikácie A5,
väzba V8, rozsah 152 strán. Papier pre polep ONL 115 g/m2
, knižný blok BO 80 g/m2
. Polep plnofarebný, tlač
na spadávku, blok 1 + 1 bez spadávky, obracač. Náklad 1 000 ks. Vypracujte maketu vyradenia a montážny
plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/2

Vydavateľstvo Elita, s.r.o. objednáva výrobu publikácie Topoľčianky. Formát publikácie B5, väzba V8,
rozsah 240 strán. Papier pre polep ONL 115 g/m2, knižný blok BO 80 g/m2, predsádky kartón BO 140 g/m2.
Polep plnofarebný, tlač na spadávku, blok 1 + 1 bez spadávky, obracač, predsádky 4 + 0. Náklad 800 ks.
Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/3

Vydavateľstvo Plavec objednáva výrobu publikácie Svetozár Stračina. Formát publikácie 210 × 265 mm,
väzba V8, rozsah 360 strán. Papier pre polep ONL 115 g/m2, knižný blok ONL 130 g/m2, predsádky kartón
BO 140 g/m2. Polep plnofarebný, tlač na spadávku, blok 2 + 2 (čierna, hnedá) bez spadávky, obracač, predsádky
bez potlače. Náklad 500 ks. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/4

Vydavateľstvo ŠPORT PRESS, s.r.o. objednáva výrobu publikácie Storočie piruet. Formát publikácie A4,
väzba V8, rozsah 136 strán. Papier pre polep ONL 115 g/m2, knižný blok ONL 135 g/m2, predsádky kartón
BO 140 g/m2, prebal ONL 150 g/m2. Polep plnofarebný, tlač na spadávku, blok plnofarebný bez spadávky,
L+R, prebal plnofarebný, tlač na spadávku. Náklad 1 500 ks. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán
pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/5

Michal Knitl objednáva výrobu publikácie Farebný svet. Formát publikácie 210 × 245 mm, väzba
V8, rozsah 192 strán 1 + 1, 64 strán 4 + 4. Papier pre polep ONL 115 g/m2, čiernobiely knižný blok
BO 80 g/m2, plnofarebný knižný blok ONL 115 g/m2. Polep plnofarebný, tlač na spadávku, tlač čiernobieleho
bloku bez spadávky na obracač, tlač farebnej časti bloku na spadávku. Náklad 800 ks. Vypracujte maketu
vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/6

Vydavateľstvo ŠPORT PRESS, s.r.o. objednáva výrobu publikácie Kronika športu. Formát publikácie A4,
väzba V8, rozsah 176 strán 1 + 1, 16 strán 4 + 4. Papier pre polep ONL 115 g/m2, čiernobiely knižný blok
BO 80 g/m2, plnofarebný knižný blok ONL 150 g/m2. Polep plnofarebný, tlač na spadávku, tlač čiernobieleho
bloku bez spadávky na obracač, tlač farebnej časti bloku bez spadávky. Náklad 1 200 ks. 16 strán farebnej
časti bloku je vložených medzi strany 48 a 49 čierneho bloku. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán
pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/7

Vydavateľstvo EKONÓM objednáva výrobu publikácie Čínska ekonomika. Formát publikácie A5,
flexoväzba, rozsah 280 strán. Obálka so záložkami ONM 300 g/m2, knižný blok ONM 90 g/m2. Obálka
plnofarebná, tlač na spadávku, blok plnofarebný, bez spadávky. Náklad 1 100 ks. Vypracujte maketu
vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 4/8

MUDr. Karol Kapeller objednáva výrobu zbierky básní Elégie. Formát publikácie 125 × 205 mm, väzba
V8, rozsah 204 strán. Farebnosť polep čiernobiely, tlač na spadávku, knižný blok bez spadávky 1. tlačový
hárok 1 + 4, L + R, zvyšok knižného bloku 1 + 1, na obracač. Papier pre polep ONL 115 g/m2, knižný blok
Crema BO 80 g/m2. Náklad 300 ks. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.