Jednolistové tlačoviny

Jednolistové tlačoviny

Osvit platní pre tlač jednolistovej tlačoviny

Úvodný proces tlače jednolistových tlačovín pozostáva z osvitu platní, ktoré sú v osvitovom stroji osvietené laserom. Následne sa platne vložia do tlačových strojov, kde sa farba drží na laserom dotknutých/osvietených častiach platne.

Platňa uložená v stroji prechádza vlhčením, kedy sa na ňu nanesie vlhčiaci roztok. Následne platňa prechádza farebníkovou sústavou. Miesta s vlhčiacim roztokom farbu nezachytávajú, sú hydrofylné. Naopak, oleofylné miesta farbu zachytia a sú tlačiace.

Osvit je súčasťou tlačej kníh, časopisov, novín, brožúr, plagátov, či iných produktov…

Príklad 1/1

Reklamná agentúra EVYAN spol. s r.o. objednáva výrobu Plagátu. Náklad 700 ks, formát plagátu
420 × 594 mm, tlač na spadávku, farebnosť 4 + 0, papier ONL 150 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie
tlačoviny. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/2

Produkčná spoločnosť Jell J.I. spol. s r.o. objednáva výrobu Plagátu. Náklad 1 000 ks, formát plagátu
495 × 465 mm, tlač na spadávku, farebnosť 4 + 0, papier ONL 170 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie
tlačoviny. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/3

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. objednáva výrobu Letáku. Náklad 25 000 ks, formát letáku A4, tlač
na spadávku a na obrátku, farebnosť 4 + 4, papier ONL 130 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/4

Obec Terchová objednáva výrobu Letáku. Náklad 500 ks, formát letáku 210 × 95 mm, tlač bez spadávky
a na obrátku, farebnosť 1 + 1, papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny. Vypracujte
montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/5

Obec Terchová objednáva výrobu Letáku. Náklad 3 000 ks, formát letáku 210 × 95 mm, tlač bez spadávky
a na obrátku, farebnosť 1 + 1, papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny. Vypracujte
montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/6

Produkčná spoločnosť Jell J.I. spol. s r.o. objednáva výrobu Letáku. Náklad 1 000 ks, formát letáku A6,
tlač na spadávku a na obrátku, farebnosť 4 + 4, papier ONL 115 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie
tlačoviny. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/7

SOŠ polygrafická objednáva výrobu Kontrolného listu. Náklad 500 ks, formát listu A5, tlač bez spadávky,
farebnosť 1 + 0, papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny. Vypracujte montážny plán
pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/8

SOŠ polygrafická objednáva výrobu Kontrolného listu. Náklad 500 ks, formát listu A4, tlač bez spadávky,
farebnosť 1 + 0, papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny. Vypracujte montážny plán
pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/9

Produkčná spoločnosť Jell J.I. spol. s r.o. objednáva výrobu Hlavičkového papiera. Náklad 1 200 ks,
formát A4, tlač bez spadávky, farebnosť 1 + 0 (zelená 348), papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie –
orezanie tlačoviny. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/10

Spoločnosť AMIGA bezpečnostné systémy, spol. s r.o. objednáva výrobu Hlavičkového papiera. Náklad
1 500 ks, formát A4, tlač bez spadávky, farebnosť 2 + 0 (modrá 293, červená 032), papier BO 80 g/m2
kopírovací papier dodaný pre tlač vo formáte A4. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/11

Produkčná spoločnosť Polygrafické centrum s.r.o. objednáva výrobu Samolepiek. Náklad 6 000 ks, formát
50 × 30 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 4 + 0, papier samolepiaci NL 110 g/m2 splitovaný. Vypracujte
montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/12

Brenntag Slovakia s.r.o. objednáva výrobu Samolepiek. Náklad 800 ks, formát 100 × 100 mm, tlač bez
spadávky, farebnosť 1 + 0, papier samolepiaci NL 110 g/m2 splitovaný. Vypracujte montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/13

Protes-Uni s.r.o. objednáva výrobu Samolepiek. Náklad 500 ks, formát 80 × 40 mm, tlač bez spadávky,
farebnosť 2 + 0, (čierna, modrá 293) papier samolepiaci BO 90 g/m2 splitovaný. Vypracujte montážny plán
pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/14

Grafické štúdio Kat s.r.o. objednáva výrobu Infokartičiek. Náklad 900 ks, formát 45 × 90 mm, tlač bez
spadávky, farebnosť 1 + 0, kartón BO 250 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/15

Divadelné centrum MČ Bratislava – Staré Mesto objednáva výrobu Vstupeniek na divadelné predstavenie
– 2 druhy. Náklad voľná vstupenka 500 ks, vstupenka za úhradu 1 000 ks. Formát vstupenky 140 × 50 mm,
tlač bez spadávky, farebnosť 4 + 0, ONL 250 g/m2. Vypracujte vyradenie vstupeniek podľa druhu a montážny
plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/16

Spoločnosť EUROTRADE – SR a.s. objednáva výrobu Blokov na písanie. Náklad 500 ks, formát listu A5,
tlač bez spadávky, farebnosť 1 + 0 (modrá 280) papier BO 80 g/m2, knihárske spracovanie – lepenie v hlave
po 50 listoch. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/17

SOŠ polygrafická objednáva výrobu Pozvánky. Náklad 200 ks, formát 210 × 105 mm, tlač bez spadávky,
farebnosť 1 + 0 (bronzová), papier kartón BO 250 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.

Príklad 1/18

VÚC Bratislavský samosprávny kraj objednáva výrobu Pohľadníc. Náklad 6 druhov po 1 000 ks, formát
210 × 148 mm, tlač so spadávkou, farebnosť 4 + 4, papier jednostranne natieraný pohľadnicový kartón
IndoArt 270 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/19

Asociácia súkromných lekárov objednáva výrobu Pozvánky AVLDD. Náklad 500 ks, formát
210 × 210 mm, výsledný formát 105 × 210 mm, počet strán 4, tlač bez spadávky a na obrátku, farebnosť
2 + 1 (modrá, zelená), papier ONL 300 g/m2
. Vypracujte vzor skladania a montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.

Príklad 1/20

Spoločnosť R-Print objednáva výrobu Skladačky. Náklad 10 000 ks, formát 300 × 80 mm, skladať na
150 × 80 mm, tlač so spadávkou, farebnosť 4 + 4, papier ONM 170 g/m2. Vypracujte vzor skladania, vyradenia
a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/21

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. objednáva výrobu Skladačky. Náklad 3 000 ks, formát
420 × 100 mm, skladať na 60 × 100 mm, tlač so spadávkou a na obrátku, farebnosť 4 + 4, papier
ONM 150 g/m2. Vypracujte vzor skladania, vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/22

Produkčná spoločnosť Fo Art, s.r.o. objednáva výrobu Skladačky – Brusel. Náklad 1 500 ks, formát
594 × 210 mm, skladať na 297 × 210 mm, tlač so spadávkou a na preklop, farebnosť 4 + 4, papier
ONL 170 g/m2. Vypracujte vzor skladania a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/23

Vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry IURA s.r.o. objednáva výrobu Skladačky. Náklad
2 500 ks, formát 297 × 210 mm, skladať na 148 × 210 mm, tlač so spadávkou a na obrátku. Tlačiť ako
dvojprodukciu. Farebnosť 4 + 4, papier ONL 135 g/m2. Vypracujte vzor skladania a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/24

Reklamná agentúra Gabrielli objednáva výrobu dvoch druhov Skladačiek. Náklad každej skladačky je
1 000 ks, formát 297 × 210 mm, skladať na tri lomy na 99 × 210 mm, tlač so spadávkou a na obrátku,
farebnosť 4 + 4, papier ONL 115 g/m2. Vypracujte vzor skladania a montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.

Príklad 1/25

Reklamná agentúra EVYAN spol. s r.o. objednáva výrobu Skladačky. Náklad skladačky je 1 000 ks,
formát 420 × 297 mm, skladať na 140 × 297 mm, tlač so spadávkou a na obrátku, farebnosť 4 + 4, papier
ONL 150 g/m2. Vypracujte vzor skladania a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/26

Produkčná spoločnosť Jell J.I. spol. s r.o. objednáva výrobu dvoch druhov Skladačiek. Náklad každej
skladačky je 500 ks, formát 420 × 145 mm, skladať na 210 × 145 mm, tlač na spadávku a na obrátku.
Farebnosť 4 + 4, papier ONL 135 g/m2, knihárske spracovanie – orezanie tlačoviny. Vypracujte vzor skladania
a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/27

MČ Bratislava – Staré Mesto objednáva výrobu Skladačky – Bulletin. Náklad bulletinu je 1 250 ks, formát
400 × 210 mm, skladať na 100 × 210 mm, tlač bez spadávky, vyradiť 3× na TH. Farebnosť 4 + 4, papier
ONL 115 g/m2. Vypracujte vzor skladania – harmonika a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/28

Ringier Axel Springer SK a.s. objednáva výrobu Pásky na Nový čas. Náklad pásky je 100 000 ks, formát
550 × 60 mm, tlač bez spadávky, vyradiť 7× na TH. Farebnosť 4 + 0, papier ONL 135 g/m2.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/29

XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku, objednáva potlač poštovej Obálky DL s okienkom.
Náklad 2 500 ks. Formát DL obálky 220 × 110 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 2 + 0 (modrá 281, oranžová
165). Obálka je vyrobená z papiera BO 82 g/m2
. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/30

SKF Slovensko spol. s r.o. objednáva potlač poštovej Obálky DL s okienkom. Náklad 1 250 ks. Formát
C 6/5 obálky 229 × 114 mm. Tlač bez spadávky, na prednú stranu a lepiacu chlopňu. Farebnosť 1 + 0
(modrá 300). Obálka je vyrobená z papiera BO 80 g/m2.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/31

XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku, objednáva potlač poštovej Obálky C5 s okienkom.
Náklad 500 ks. Formát C5 obálky 229 × 162 mm, tlač bez spadávky, na prednú stranu obálky, farebnosť
2 + 0 (modrá 281, oranžová 165). Obálka je vyrobená z papiera BO 80 g/m2. Vypracujte montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/32

Grafické štúdio GIBON s.r.o. objednáva potlač poštovej Obálky C4 bez okienka. Náklad 800 ks. Formát
C4 obálky 324 × 229 mm. Tlač bez spadávky na prednú stranu a na lepiacu chlopňu, farebnosť 1 + 0
(modrá 300). Obálka je vyrobená z papiera BO 80 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú
montáž.

Príklad 1/33

Veľvyslanectvo Angoly objednáva tlač Vizitiek. Vizitky sú jedného druhu pre veľvyslanectvo bez
mena. Náklad 2 000 ks, formát 90 × 50 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 2 + 0 (čierna, zlatá), papier
ONM 300 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/34

Reklamná agentúra EVYAN spol. s r.o. objednáva tlač dvoch druhov Vizitiek. Vizitky sú tlačené pre dve
rozdielne osoby. Náklad každej vizitky je 500 ks, formát 90 × 50 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 1 + 0,
papier ONM 300 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/35

Grafické štúdio GIBON s.r.o. objednáva tlač jedného druhu Vizitiek G4S. Náklad 1 500 ks, formát
90 × 55 mm, tlač so spadávkou, farebnosť 2 + 0 (čierna, červená 185) papier ONM 300 g/m2.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/36

Academia Istropolitana Nova objednáva tlač šiestich druhov Vizitiek. Vizitky sú tlačené pre šesť
rozdielnych osôb. Náklad každej vizitky je 100 ks. Vyraďte vizitky v dvojprodukcii. Formát 90 × 50 mm, tlač
bez spadávky, farebnosť 2 + 0 (sivá 430, červená 186), papier ONM 350 g/m2. Vypracujte montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/37

Štátny ústav pre kontrolu liečiv objednáva tlač jedného druhu Vizitiek v slovensko-anglickej mutácii.
Náklad 1 000 ks. Vyraďte vizitky v dvanásťprodukcii. Formát 90 × 50 mm, tlač bez spadávky a na obrátku.
Farebnosť 2 + 2 (modrá 541, zelená 5513), papier kartón BO 300 g/m2. Vypracujte montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/38

Grafické štúdio GIBON s.r.o. objednáva tlač jedného druhu Vizitiek v slovensko-anglickej mutácii. Náklad
500 ks. Vyraďte vizitky v dvanásťprodukcii. Formát 90 × 50 mm, tlač bez spadávky a na preklop. Farebnosť
2 + 2 (modrá 541, zelená 5513), papier kartón ONM 300 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú
hárkovú montáž.

Príklad 1/39

VÚC Bratislavský samosprávny kraj objednáva tlač troch druhov Vizitiek. Vizitky sú tlačené pre tri
rozdielne osoby. Náklad každej vizitky je 200 ks. Vyraďte vizitky v štvorprodukcii. Formát 85 × 55 mm,
tlač bez spadávky. Farebnosť 3 + 0 (Reflex blue, čierna, žltá 106), papier kartón ONM 300 g/m2. Vypracujte
montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/40

ENTO železiarstvo s.r.o. objednáva tlač jedného druhu Vizitiek. Vizitky sú tlačené obojstranne. Náklad
5 000 ks. Vyraďte vizitky v štyridsaťosemprodukcii. Formát 90 × 50 mm, tlač so spadávkou a na obrátku.
Farebnosť 4 + 4, papier kartón ONM 300 g/m2. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/41

SOŠ polygrafická objednáva výrobu Stravných lístkov – Raňajky, Desiata, Večera, Objednávka. Náklad
8 000 ks, formát lístka 120 × 140 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 1 + 0, papier farebný BO 80 g/m2.
Číslovanie od 000 001 po 008 000. Knihárske spracovanie – rozrezanie tlačoviny, znášanie po 10 garnitúr,
blokové šitie drôtom. Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 1/42

SOŠ polygrafická objednáva výrobu Stravných lístkov – Obedy. Náklad 10 000 ks, formát lístka
70 × 105 mm, tlač bez spadávky, farebnosť 1 + 0, papier farebný BO 80 g/m2. Číslovanie od 000 001 po
010 000. Knihárske spracovanie – rozrezanie tlačoviny, znášanie po 10 garnitúr, blokové šitie drôtom.
Vypracujte montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.