Brožúry

Zošívanie časopisov a brožúr

Príklad 2/1

Vydavateľstvo OZ EEE objednáva výrobu novín pod názvom KINEČKO. Náklad 700 ks, formát novín
297 × 420 mm, tlač na spadávku, počet strán 12, farebnosť 2 + 2, papier BO 100 g/m2,
knihárske spracovanie – skladanie na jeden lom. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/2

Cestovná kancelária SATUR objednáva výrobu reklamných novín. Náklad 100 000 ks, formát novín
205 × 290 mm, tlač bez spadávky, počet strán 8, farebnosť 4 + 4, papier ONL 115 g/m2, väzba V1. Vypracujte
maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/3

Vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry IURA s.r.o. objednáva výrobu časopisu Právo pre
ROPO. Náklad 1 500 ks, formát časopisu 210 × 297 mm, tlač bez spadávky, počet strán časopisu 24,
obálka plnofarebná, blok časopisu tlačený čiernou farbou, papier pre obálku ONL 115 g/m2, papier pre blok
BO 80 g/m2, väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/4

Vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry IURA s.r.o. objednáva výrobu časopisu Dane
a účtovníctvo. Náklad 5 000 ks, formát časopisu 210 × 297 mm, tlač na spadávku, počet strán
časopisu 64, obálka plnofarebná, blok časopisu dvojfarebný (čierna, hnedá 1815), papier pre obálku
ONL 150 g/m2, papier pre blok BO 80 g/m2, väzba V1. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/5

Vydavateľstvo ekonomickej a právnickej literatúry IURA s.r.o. objednáva výrobu časopisu Finančný
manažment. Náklad 700 ks, formát časopisu 170 × 240 mm, tlač na spadávku, počet strán časopisu 32,
obálka plnofarebná, blok časopisu tlačený čiernou farbou, papier pre obálku ONL 170 g/m2, papier pre blok
ONM 100 g/m2, väzba V2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/6

Vydavateľstvo Petit Press, a.s. objednáva výrobu novín SME. Noviny budú tlačené na kotúčovom
ofsetovom rotačnom stroji Wifag OF 375 S. Náklad 35 000 ks, formát novín 287 × 390 mm (tabloid), tlač
bez spadávky, počet strán novín 32, farebnosť 4 + 4, papier novinový 45 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia
a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/7

Vydavateľstvo Petit Press, a.s. objednáva výrobu novín China day. Noviny budú tlačené na kotúčovom
ofsetovom rotačnom stroji Wifag OF 375 S. Náklad 5 000 ks, formát novín 390 × 578 mm (broadsheet), tlač
bez spadávky, počet strán novín 8, farebnosť 4 + 4, papier novinový 45 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia
a montážny plán pre elektronickú hárkovú montáž.

Príklad 2/8

Vydavateľstvo Petit Press, a.s. objednáva výrobu novín Krížovky. Noviny budú tlačené na kotúčovom
ofsetovom rotačnom stroji Wifag OF 375 S. Náklad 25 000 ks, formát novín 185 × 263 mm, tlač so spadávkou,
počet strán 32, farebnosť 4 + 4, papier novinový 45 g/m2. Vypracujte maketu vyradenia a montážny plán pre
elektronickú hárkovú montáž.